På finska Adressförändring
Framsida Bli medlem För husbolag För hyresvärdar För hyreshusägarna
Framsida > Nyheter > Bulletin 2/2017

Bulletin 2/2017
3.4.2017

Bulletin 2/2017

Innehåll

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT
Pekka Kouri Kiinteistöliitto Uusimaas hedersordförande
Välkomna till Husbolag 2017 onsdagen 26.4.2017!
Kommande evenemang på finska
Uppdatering av medlemshusbolagens kontaktuppgifter
Fastighetsförbundet har ny blogg
Det finländska bostadsaktiebolagets skeenden för första gången samlade i en bok

AKTUELLT
Ta inte bort sand som använts för sandning med lövblåsaren - det utgör en hälsorisk för äldre, barn och sjuka!
Insamlingsbilarna samlar in avfall i huvudstadsregionen och Kyrkslätt 3.4-5.6
Ny anvisning om befolkningsskyddsrum i Helsingfors
Skyddsrummen ska kunna användas inom 72 timmar. Räddningsverkets anvisning om befolkningsskyddsrum har publicerats och gäller alla helsingforsbor.
Avgiftsfri webbkurs om verksamhetsgranskning i husbolag
Kommunalvalet närmar sig - vilka önskemål har fastighetsägarna?
Husbolag har erfarna och utbildade styrelser
Hisskalkylator hjälper fördela kostnaderna för hissar som installerats i efterhand

JURIDISKA ÄRENDEN
Bokföringslagen har reviderats - vad betyder det för husbolagen?

RÄTTSFALL

EKONOMI OCH SKATTER
Fastighetsskattedeklarationen i mars

MARKNADER OCH KONJUNKTURER
Priserna på aktiebostäder sjönk i januari
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,2 % på årsnivå

PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG
Kiinteistöalan Kustannus publikationer
Kurs för personer som sköter befolkningsskyddsrum

Kiinteistolehti_logo_pieni_nega.png

Kiinko_pieni_185x43.gif

Kiinteistöalan Kustannus Oy

ktilogo_pieni.pngTilaajavastuu